Sản phẩm - Máy sấy khí tác nhân lạnh

Máy sấy khí tác nhân lạnh

0 out of 5

5,000,000

Máy sấy khí tác nhân lạnh

Nhiệt độ điểm sương: từ 2-10 độ C

Lưu lượng: từ 1.2 – 300 m3/phút

Nhiệt độ khí đầu vào tối đa: 80 độ C

Ga lạnh: R134A,R407C,R22

Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 40 độ C

Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 5 độ C

Áp suất tối đa: 13.3

Làm mát bằng gió và làm mát bằng nước

  • Mô tả

Mô tả

Máy sấy khí tác nhân lạnh

Nhiệt độ điểm sương: từ 2-10 độ C

Lưu lượng: từ 1.2 – 300 m3/phút

Nhiệt độ khí đầu vào tối đa: 80 độ C

Ga lạnh: R134A,R407C,R22

Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 40 độ C

Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 5 độ C

Áp suất tối đa: 13.3

Làm mát bằng gió và làm mát bằng nước