Sản phẩm - Bộ lọc đường ống Kimair

Bộ lọc đường ống Kimair

0 out of 5

500,000

Chuyên cung ứng Bộ lọc đường ống Kimair trên toàn quốc

  • Mô tả

Mô tả

Sơ đồ đặc trưng của tốc độ dòng chảy và chênh lệch biểu đồ đường cong áp suất dưới áp suất nhất định và tốc độ dòng chảy khác nhau.

Bộ lọc đường ống Kimair

Tốc độ dòng chảy tối đa có thể được xác định bằng phương tiện tốc độ dòng chảy được liệt kê trong bảng dữ liệu kỹ thuật trong số các bộ lọc nhân hệ số hiệu chỉnh tương ứng với áp suất đầu vào tối thiểu của bộ lọc, nếu áp suất không phải là 7kgf / cm2. Bộ lọc phải được chọn theo tốc độ dòng chảy và áp suất vận hành thay vì kích thước kết nối đường ống.

Bộ lọc đường ống Kimair